Voetspecialisten

Riekje van der Poel: Podotherapeut

Afspraak maken: (035) 621 70 72

De podotherapeut is de specialist in de gezondheidszorg voor voeten. De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. De therapie kan bestaan uit: individueel vervaardigde hulpmiddelen zoals podotherapeutische zolen, silicone orthesen, prothesen en nagelbeugels.

Welkom

Mijn naam is Riekje van der Poel en ik ben sinds 1995 werkzaam als podotherapeut. In 1997 begon ik mijn eigen praktijk in Hilversum, Podotherapie Hilversum. De samenwerking met Erica de Haan, podotherapeut, was meteen een feit. Ik nam voor haar waar tijdens haar zwangerschap.
In 2004 besloten Erica en ik een maatschap te starten. Niet meer aan huis werken, maar samen een pand betrekken. In oktober 2005 startte wij onze maatschap Podotherapie Hilversum. Ik merk dat veel klanten van Van Schijndel Schoenen het prettig vinden om "in huis" naar de podotherapeut, pedicure of orthopedisch instrumentmaker te kunnen gaan.

Wat doe ik als podotherapeut precies?

Ik behandel voetklachten, of klachten die vanuit een verkeerde voetstand kunnen ontstaan, bijvoorbeeld; knie- heup- rugklachten. Maar ook ingegroeide nagels, afwijkende teenstand, terugkerende likdoorns. Wij vervaardigen diverse therapieën; podotherapeutische zolen, ortheses, nagelbeugels, voorlopige therapieën, schoenaanpassingen etc. Geen één therapie is hetzelfde en dat maakt het vak podotherapie ook zo mooi. 20 jaar podotherapeut in Hilversum e.o. en ik hoop nog zeker 20 jaar met veel plezier dit prachtige vak te mogen uitoefenen.

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten

De titel “podotherapeut” is een beschermde titel. De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige full-time HBO opleiding, die kan worden gevolgd bij Fontys Hogeschool te Eindhoven of Saxion Hogeschool te Enschede. De titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden wanneer men deze opleiding aan een van de boven genoemde instituten met succes heeft afgesloten. Bovendien behoort een podotherapeut tot een van de 10 paramedische beroepen. Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut uitsluitend werkt op verwijzing van een praktiserend arts of specialist. Dit is geregeld in de Wet-BIG.

Behandeling

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.
Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.

De binnen de podotherapie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen te voorkomen en te bestrijden.

Specialisatie

De podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt. Ik ben sinds 2011 tevens Diabetespodotherapeut en houd mij het meeste bezig met de diabetische voetzorg.

Klachten

Welke klachten behandelt een podotherapeut?

  • specifieke voetproblemen bij kinderen
  • standsafwijkingen van tenen/nagels
  • overbelastingsklachten
  • vermoeidheidsklachten
  • sportblessures
  • klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie-, heup- en rugklachten
  • klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma
  • ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten
  • ingegroeide nagels

Tarieven

Onderstaand kunt u de lijst downloaden met de tarieven voor de behandelingen die wij verrichten.

Kwaliteitseisen

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.

Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 10 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 20.000 paramedici in dit register opgenomen.Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimum inrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO cursussen.